За Нас

Организацията ни е обучаваща организация, с одобрени от програми за обучение от МОН.

Основна мисия ни е да насочим усилията си в промяната на стандартните методи и техники за работа в българското училище и детска градина, както и за тяхното усъвършенстване.

Желанието ни е да предоставим една различна гледна точка за целите на Образованието в България.

С обученията ни получавате кредити, които се признават от МОН. Курсовете са ни подходящи, както за директори, така и за учители на училища и детски градини.

Педагози от цяла България избраха нас.

Защо BgCommunity?


Сертификат за Одобрение

Сертификат за Одобрение

Нашата мисията е да отделим специално внимание на педагозите в България,

чиято задача изглежда непостижима, предвид обстоятелствата, в които работят, с цел подобряване на тяхната лична вътрешна мотивация и предоставяне на интересни успешни модели от други европейски страни, съвременни методи и техники, използвани в образованието.

Услугите, които предлагаме са:

  • Онлайн обучения;
  • Изнесени обучения;
  • Индивидуални консултации;
  • Разработване на обучение по предварителна зададена тематика, с предварително определен бюджет, от страна на възложителя.

Преподаватели

Запознайте се с Нашите Педагози и Преподаватели

проф. д-р Любомира Попова


Преподавател в Катедра “Педагогика”, Великотърновски университет “Св.Св. Кирил и Методий”

Научни интереси:
Теория на възпитанието, Дидактика, Гражданско образование, Теория и методика на педагогическите изследвания

проф. д-р Бонева


Преподавател в катедра “Педагогика”, Великотърновски университет “Св.Св. Кирил и Методий”. Зам. декан по учебната дейност, Великотърновски университет “Св.Св. Кирил и Методий”

Научни интереси:
Педагогика, основи на началната училищна педагогика, възпитание и обучение, педагогическа социология

проф. дн Кръстева


Преподавател в катедра “Педагогика”, Великотърновски университет “Св.Св. Кирил и Методий”. Преподавател в катедра „Иновации и управление на образованието“. Ръководител катедра “Иновации и управление на образованието”. Зам. директор "Съвременни образователни технологии”

Научни интереси:
Дидактика на училищното образование; екипно обучение; интерактивни методи и техники; критическо мислене; иновации в образованието

Проф. д-р Септемврина Георгиева Костова


Преподавател катедра "Икономика на търговията".
Факултет "Икономика на инфраструктурата”

Научни интереси:
Мениджмънт - търговски, стратегически, бизнес мениджмънт; маркетинг - управление на маркетинга, търговия на дребно, търговско предприемачество, управление на продажбите

проф. Юлия Мутафова, доктор


Преподавател катедра “Психология, педагогика и социология”

Учителски факултет
Сектор Психология